Over de praktijk

 

Welkom bij De Harlekijn.

dierenarts Nele Cassiman

Reeds 27 jaar gevestigd in de Leiestreek.

 Radiografieën

Dierenarts Nele Cassiman, ordenr. 4648, is vergund door het FANC om met radioactieve straling te werken (www.fanc.fgov.be). De Röntgenbuis wordt jaarlijks gekeurd door Vinçotte (www.vincotte.be). Recent is er ook een dentaal radiografisch toestel aangekocht. Dit om tandproblemen sneller en correcter te diagnosticeren.

Code der plichtenleer

Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de Orde der Dierenartsen. Dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer, deze is terug te vinden op: www.ordederdierenartsen.be

 

Boek hier uw afspraak

Gelieve de vrije plaatsen op de dag zelf vrij te houden voor dringende zaken, dus niet voor een jaarlijkse controle. Alvast bedankt!